Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

Voor een blijvende verbetering van uw eetgewoontes en beweeggedrag.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100% gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  € 250 voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s samen

  Max. per kalenderjaar

 • Top

  € 500 voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s samen

  Max. per kalenderjaar

 • Excellent

  100% voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s

Wat u vergoed krijgt

Heeft u overgewicht? En daardoor een groter risico op ziekte? Dan is een gecombineerde leefstijlinterventie misschien iets voor u. Met een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) werkt u toe naar een blijvend gezonde leefstijl. Het is een combinatie van advies en begeleiding bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering.

Meestal via uw huisarts

Meestal bespreekt de huisarts zo’n gli met u, maar ook uw medisch specialist kan dat doen. Bent u enthousiast? Dan krijgt u een verwijzing naar een gli-begeleiderDat kan een leefstijlcoach, fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of diëtist zijngli-begeleider, bijvoorbeeld een leefstijlcoach. Vaak is dat een zorgverlener waarmee uw huisarts (buiten de huisartsenpraktijk) al samenwerkt. Deze begeleidt u in een speciaal ontwikkeld programma. Dat duurt meestal zo’n 2 jaar, en volgt u voor een groot deel in een groep. De precieze duur en inhoud verschillen per programma. Dit bespreekt uw gli-begeleider vooraf met u. De huisarts of medisch specialist die u verwijst, blijft betrokken. Uw gli-begeleider houdt de huisarts of medisch specialist op de hoogte van de resultaten.

Wel de coaching, niet de beweging

Uw gli-begeleider motiveert en coacht u naar gezonder gedrag, meer bewegen en gezonder eten. Samen onderzoekt u bijvoorbeeld wat voor u het beste werkt om meer te bewegen. Zoals aansluiten bij een wandelgroep, of een sportvereniging. De kosten van die wandelgroep of sportvereniging betaalt u zelf. De basisverzekering vergoedt de gli als u:
 • ouder bent dan 16 jaar, en
 • gemotiveerd bent om het complete programma van zo’n 2 jaar te doorlopen, en
  • een BMIZelf uw BMI berekenen? Deel uw gewicht (in kilo’s) door uw lengte (in meters). Deel de uitkomst nog een keer door uw lengte (in meters). De uitkomst is uw BMIBMI heeft van 30 kg/m2 of hoger, of
  • een BMI heeft van 25-30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met het overgewicht
De basisverzekering vergoedt alleen door ons erkende gecombineerde leefstijlinterventies.

Aanvullende beweegprogramma’s (voor alle leeftijden)

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden een beweegprogramma voor volwassenen en jongeren die deelnemen aan een gli, en voor kinderen die te jong zijn voor een gli. Een beweegprogramma kan interessant zijn als u deelneemt aan een gli, maar het nog niet lukt om bij een beweegactiviteit zoals een wandelgroep of sportvereniging aan te sluiten. Of voor kinderen die te jong zijn voor een gli. In zo’n beweegprogramma traint u 3 tot 4 maanden lang meerdere keren per week, in een groep. Daarna kunt u zelf verder in het gewone sportaanbod. Optimaal en Top hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor beweegprogramma’s bij gli en andere Beweegprogramma's samen. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding. Excellent vergoedt de beweegprogramma’s volledig.

Hier kunt u terecht

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie:
 • een leefstijlcoachDeze moet als leefstijlcoach geregistreerd staan in het register van BLCN, KRF NL, Stichting Keurmerk fysiotherapie of Kwaliteitsregister Paramedicileefstijlcoach met wie uw huisarts samenwerkt in de zorggroep
 • een andere gli-begeleiderDat kan een leefstijlcoach, fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of diëtist zijngli-begeleider met een eigen praktijk die bij de erkende gecombineerde leefstijlinterventies genoemd staat
Voor het beweegprogramma:
 • fysiotherapeut
 • oefentherapeut Cesar of Mensendieck
 • thuiszorgorganisatie

Andere vergoedingen

Krijgt u tijdens het programma te maken met andere klachten die (verder) behandeld moeten worden, zoals klachten bij het bewegen of psychische problemen? Dan kan de huisarts u doorverwijzen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of oefentherapie, Diëtetiek, naar de Medisch specialist of voor psychologische ondersteuning zoals Generalistische basis-ggz. Dat kan dan naast het gli-programma plaatsvinden.

Wilt u op een andere manier aan uw leefstijl werken? De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden Preventiecursussen voor ‘gezond gewicht’.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Voor de gli moet u een verwijzing hebben

U moet een verwijzing hebben van uw huisarts of medisch specialist.

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden de gli alleen als wij toestemming hebben gegeven voordat u hieraan begint.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Het gli-programma moet effectief zijn. Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen. Alleen effectieve leefstijlinterventies zijn door ons erkend.

 • De ZorgConsulent helpt u bij het vinden van een begeleider

  Zoekt u een leefstijlcoach of andere gli-begeleider? Uw huisarts kan u hierover informeren. Onze ZorgConsulent denkt ook graag met u mee. En kan uw vragen over het beweegprogramma beantwoorden.

 • Voor het beweegprogramma kunnen wij om een verklaring van uw zorgverlener vragen

  Dat doen wij als wij niet kunnen vaststellen of u aan de voorwaarden voor een beweegprogramma voldoet. Soms kunnen wij dat aan uw andere declaraties zien. Maar door de privacyregels mogen wij die in principe niet (zonder uw toestemming) voor dat doel gebruiken.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.