PNOzorg PNOzorg Zorgverzekeringen

ZakelijkBereken premieEnglish

Ziekenhuisopname

Soms is een opname in het ziekenhuis nodig om beter te worden.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100%

  Max. 3 jaar

 • Start

  Geen vergoeding

   

 • Plus

  Geen vergoeding

   

 • Optimaal

  Geen vergoeding

   

 • Top

  Geen vergoeding

   

 • Excellent

  € 2.500 voor extra comfort, uit vergoeding Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   

 • Zorgplan

  € 2.500 voor extra comfort, uit vergoeding Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   

Wat u vergoed krijgt

Kleinere operaties en onderzoeken vinden meestal plaats op de polikliniek van een ziekenhuis of in dagbehandeling. U kunt dan dezelfde dag weer naar huis.

Moet u voor uitgebreid onderzoek of behandeling door de medisch specialistEen anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog of de kaakchirurgEen kaakchirurg vindt u in het BIG-register als tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie in het ziekenhuis overnachten? Dan noemen we dat een ziekenhuisopname. 

De basisverzekering vergoedt de ziekenhuisopname en de zorg die daarbij hoort: 

 • verpleging en verzorging
 • paramedische zorgFysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek 
 • geneesmiddelen
 • hulpmiddelen en verbandmiddelen

De aanvullende verzekeringen Excellent en Zorgplan hebben een vergoeding om uw verblijf comfortabeler te maken, bijvoorbeeld met een eenpersoonskamer. Die staat bij ziekenhuisopname: extra luxe en comfort.

Hier kunt u terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrum (ZBCNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen)
 • instelling die gespecialiseerd is in een bepaalde behandeling, zoals een longkliniek of een epilepsiecentrum

Andere vergoedingen

Er zijn nog andere soorten zorg waarvoor u kunt worden opgenomen. Daarom staan deze apart vermeld:

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde ('verpleeghuisarts'). Voor een verwijzing naar de oogarts mag dit ook een orthoptist of optometristDeze moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici met een aanvullende aantekening voor oogheelkundig onderzoek binnen de anderhalvelijns zorg zijn. Voor zwangerschap en bevalling mag ook de verloskundige verwijzen. Bij acute zorgZorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie is geen verwijzing nodig.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Als u wordt opgenomen voor behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorgEen lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden opname alleen bij verzekerde zorg

  De basisverzekering vergoedt de opname in verband met de medisch-specialistische behandeling of kaakchirurgie alleen als de basisverzekering de behandeling zelf ook vergoedt.

 • Wij vergoeden maximaal 3 jaar doorlopende opname

  Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.

 • Let op bij opname in het buitenland

  In het buitenland gelden soms andere richtlijnen voor zorg en opname. En er gelden aparte vergoedingen voor spoedeisende en voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland. Gaat u naar het buitenland voor een ziekenhuisopname? Neemt u vooraf contact op met ons Service Center. Dan voorkomt u vervelende (financiële) verrassingen achteraf. Bij Excellent en Buitenland moet u vooraf contact opnemen met onze ZorgConsulent.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.