Voorwaardelijk toegelaten zorg

Meedoen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100% als u meedoet aan het onderzoek

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  100% in sommige situaties

 • OntzorgPlus

  100% in sommige situaties

Wat u vergoed krijgt

De overheid bepaalt welke zorg de basisverzekering vergoedt. Die zorg wordt ook wel ‘het basispakket’ genoemd.

Omdat de zorg steeds in ontwikkeling is, bepaalt de overheid niet alles in detail. Een algemene grens aan het basispakket is dat zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Als nieuwe zorg daaraan voldoet, kan deze in het basispakket komen zonder dat er steeds een aanpassing van de wettelijke regels nodig is.

Zorginstituut Nederland onderzoekt wat de stand van de wetenschap is, en publiceert daarover. Zo wordt duidelijk wat op een bepaald moment wel en niet in het basispakket zit.

Soms lijkt een behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel effectief voor een bepaalde groep patiënten. Maar is er nog niet genoeg onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Dan voldoet die zorg nog niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

De overheid kan de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel dan voor een bepaalde tijd toch toevoegen aan het basispakket. In die periode wordt dan onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.

Bent u een van de patiënten voor wie de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel zou kunnen werken? Dan kunt u deze vergoed krijgen. U moet wel meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek.

In het document voorwaardelijke toelating tot het basispakket staat:
 • welke zorg op dit moment voorwaardelijk is toegelaten tot het basispakket
 • welke patiënten de zorg kunnen krijgen
 • aan welk onderzoek u moet meedoen om de kosten ervan vergoed te krijgen
 • voor welke periode de zorg is toegelaten
 • waar u terecht kunt
Elke 3 maanden kan de Minister nieuwe behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen toelaten. Daarom kan het document in de loop van het jaar worden aangepast.

De aanvullende verzekering OntzorgPlus vergoedt soms de voorwaardelijk toegelaten zorg voor kanker, als de basisverzekering die niet vergoedt.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het ziekenhuis gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde (‘verpleeghuisarts’).

Met OntzorgPlus moet u contact met ons opnemen

Neem voordat u de behandeling krijgt contact op met onze ZorgConsulent. Die kan ook met u meedenken over andere vragen rondom uw zorg.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • De basisverzekering vergoedt de zorg alleen binnen het onderzoek en de periode van toelating

  De basisverzekering vergoedt de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel alleen als u meedoet aan het onderzoek naar de effectiviteit ervan. Uw arts bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname. De zorg wordt voor een beperkte periode vergoed.

 • Niet bij alle ziekenhuizen of zorgverleners krijgt u vergoeding

  Als u de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel krijgt in een ziekenhuis of bij een zorgverlener die niet meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de kosten niet.

 • OntzorgPlus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus

  De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.