Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

Als uw aders en lymfevaten niet meer goed werken.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100%

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  Geen vergoeding

Wat u vergoed krijgt

Uw slagaders en aders zorgen voor transport van het bloed door uw lichaam. Lymfevaten zorgen voor transport van lymfevocht van organen naar lymfeklieren. Het lymfevocht voert afvalstoffen af die niet in het bloed mogen komen.

Soms doen aders en lymfevaten hun werk niet goed en heeft u steunkousen of een compressie-apparaat nodig. Die kunnen, door extra druk op armen of benen, bloed of lymfe daaruit weer afvoeren. Dat voorkomt bijvoorbeeld trombose of oedeem.

Steunkousen zijn er in 4 drukklassen. Een steunkous met drukklasse 1 geeft lichte ondersteuning, terwijl een steunkous met drukklasse 4 veel meer druk op uw been of arm geeft en daardoor geschikt is voor ernstige aandoeningen. De basisverzekering vergoedt alleen steunkousen van drukklasse 2 of hoger. Dat zijn ‘therapeutische elastische kousen’.

De basisverzekering vergoedt therapeutisch elastische kousen of een compressie-apparaat als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
 1. de aders of lymfevaten kunnen niet meer goed zorgen voor het transport van bloed of lymfevocht
 2. u heeft altijd een hulpmiddel nodig om dit te compenseren
Als u de therapeutisch elastische kousen zelf niet aan en uit kunt doen, vergoedt de basisverzekering ook een aantrek- en uittrekhulp. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Andere vergoedingen

Heeft u hulp nodig van een verzorger of verpleegkundige bij het aan- en uitdoen van steunkousen omdat u dat zelf niet kunt met een aantrek- en uittrekhulp? Die hulp valt onder de vergoeding verpleging en verzorging. Krijgt u steunkousen vanwege een operatie of andere ziekenhuisbehandeling? Dan geldt de vergoeding Medisch specialist.

Hier kunt u terecht

 • leverancier van steunkousen of andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

Dit wordt niet vergoed

 • steunkousen na het verwijderen van spataderen
 • steunkousen met drukklasse 1

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.
 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Steunkousen

Een steunkous zorgt voor extra druk op uw hele been of arm, of een deel daarvan. Uw lichaam kan door deze extra druk bloed of lymfe weer uit uw benen of armen afvoeren.
Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • wij vergoeden 2 paar kousen of 2 stuks per 12 maanden

Eenvoudige aan- en uittrekhulp

Hulpmiddel voor het gemakkelijk aan- en uittrekken van steunkousen.
Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts, fysiotherapeut of ergotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de minimale gebruikstermijn is 2 jaar

Orthomate

Elektrisch hulpmiddel dat u helpt om uw therapeutisch elastische kousen zelfstandig uit te trekken.
Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Compressie-apparaat

Hulpmiddel voor de behandeling van lymfe-oedeem.
Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een rapportage met behandelplan van de fysiotherapeut
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

 • Deze vergoeding is onderdeel van de algemene vergoeding Hulpmiddelen

  Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.