Plastische chirurgie

Als behandeling van uw uiterlijk medisch noodzakelijk is.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  In bepaalde gevallen

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  • Bij lichamelijke functiestoornis: bovenoogleden en vervangen borstprothesen
  • Correctie flaporen tot 18 jaar
 • Top

  • Bij lichamelijke functiestoornis
  • Correctie flaporen tot 18 jaar
 • Excellent

  • Bij lichamelijke functiestoornis
  • Correctie flaporen tot 18 jaar

Wat u vergoed krijgt

Bij plastische chirurgie denken veel mensen aan het aanpassen van het uiterlijk om er beter uit te zien. Maar plastische chirurgie is veel meer. Het kan ook gaan om operaties om een aangeboren afwijking te herstellen. Of om het lichaam te herstellen na een ongeluk, zoals bij brandwonden. Ook als er bij een medische behandeling een litteken overblijft waar u last van heeft, kan plastische chirurgie een oplossing zijn. De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie bij:
 1. afwijkingen van het uiterlijk als u daardoor een aantoonbare lichamelijke functiestoornisVoorbeeld: u kunt uw hand niet goed dichtdoen, en daardoor moeilijk dingen vastpakkenfunctiestoornis heeft
 2. verminkingenEen niet-aangeboren ernstige misvorming van een lichaamsdeel, die in het dagelijks leven meteen opvalt. Camoufleren met kleding of make-up is niet mogelijk. Bijvoorbeeld: brandwonden, amputatieverminkingen door een ziekte, ongeval of medische behandeling
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden als dat uw gezichtsveld ernstig beperkt of als dat komt door een aangeboren afwijking of door een chronische aandoening die al bij uw geboorte aanwezig was
 4. het verwijderen van borstprothesen als dat medisch noodzakelijk is
 5. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als uw borst (geheel of gedeeltelijk) geamputeerd is
 6. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als bij u als (trans)vrouw het borstweefsel niet ontwikkeld is (agenesie) of ontbreekt (aplasie)
 7. deze aangeboren afwijkingen: een lip-, kaak- en gehemeltespleet, misvorming van botten in het gezicht, goedaardige woekering van bloedvaten of lymfevaten of bindweefsel, een geboortevlek, misvorming van urinewegen en geslachtsorganen
 8. het veranderen van primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit
De basisverzekering vergoedt in die gevallen ook verpleging en verzorging, paramedische zorgFysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diƫtetiekparamedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering de Ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden bepaalde plastische chirurgie als de basisverzekering die niet vergoedt.

Optimaal vergoedt plastische chirurgie bij:
 • correctie van flaporen bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, als het gaat om correctie van bovenoogleden of om het vervangen van borstprothesen
Top en Excellent vergoeden plastische chirurgie bij:
 • correctie van flaporen bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis
Meer uitleg over de vergoeding van plastische chirurgie staat in het document plastische chirurgie.

Hier kunt u terecht

Plastische chirurgie wordt meestal door een plastisch chirurg uitgevoerd. Maar ook een andere medisch specialistEen anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-darm-leverarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloogmedisch specialist, zoals een oogarts of KNO-arts kan plastisch chirurgische operaties uitvoeren. Deze medisch specialisten werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBCNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomenZBC).

Dit wordt niet vergoed

 • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
 • borstvergroting in andere gevallen dan hierboven staan

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, de bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde (‘verpleeghuisarts’). Bij acute zorgZorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatieacute zorg is geen verwijzing nodig.

Meestal moet u ons vooraf toestemming vragen

Behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorgEen lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfdelimitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Ook voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u vooraf toestemming nodig. Alleen voor correctie van flaporen is geen toestemming nodig.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

  U kunt onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij de ZorgConsulent terecht.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.