OntzorgPlus: aanpassing in woning of vervoer

Een oplossing voor problemen in huis of autorijden bij blijvende invaliditeit.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Geen vergoeding

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  1x voor hele looptijd verzekering

  € 100.000 voor aanpassing woning, of

  € 40.000 voor aanpassing vervoermiddel

  Max.

 • OntzorgPlus

  1x voor hele looptijd verzekering

  € 100.000 voor aanpassing woning, of

  € 40.000 voor aanpassing vervoermiddel

  Max.

Wat u vergoed krijgt

Na een ernstig ongevalWat wij hiermee bedoelen, staat in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlusernstig ongeval vóór uw 70e verjaardag waardoor u blijvend een rolstoel nodig heeft, kan aanpassing van uw woning of vervoermiddel nodig zijn. De ZorgConsulent kan dan het volgende voor u regelen:
 • helpen bij het vinden van de juiste instantie voor het aanpassen van uw woning of vervoermiddel. Of uitleggen welke rol de gemeente, of een andere instantie, speelt
 • helpen een gesprek met de gemeente of andere instanties voor te bereiden. Bijvoorbeeld door met u in kaart te brengen waar u allemaal aan moet denken
 • adviseren of helpen bij problemen met uw aanvraag bij de gemeente, of andere instanties
 • helpen een goede adviseur te zoeken, als u persoonlijk advies nodig heeft over de aanpassingen zelf. De kosten van de adviseur betaalt u zelf
OntzorgPlus vergoedt in sommige situaties, maar maximaal 1 keer tijdens de looptijd van de verzekering:
 • aanpassing van uw woning tot maximaal  100.000, of
 • aanpassing van uw vervoermiddel tot maximaal  40.000
Dat is alleen zo als:
 • u een ernstig ongeval krijgt vóór uw 70e verjaardag
 • u na dat ongeval in een revalidatiecentrumEen instelling voor medisch-specialistische zorg die gespecialiseerd is in medisch-specialistische revalidatierevalidatiecentrum bent opgenomen
 • die opname nodig is omdat u blijvend en bij al uw bezigheden een rolstoel nodig heeft
 • u na die opname terug kunt naar uw thuissituatie, en
 • uw revalidatieteam binnen 1 jaar na het ongeval vaststelt dat daarvoor aanpassing van uw woning, of vervoermiddel nodig is
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 1. één van de volgende situaties is van toepassing:
 • u heeft aanpassing van uw woning of vervoermiddel aangevraagd bij de gemeente, het UWV of een andere instantie, maar die beslist niet op tijd. Komt dit doordat u nog niet genoeg hersteld bent? Of doordat u niet genoeg informatie geeft? Dan vergoedt OntzorgPlus de aanpassing van uw woning of vervoermiddel niet
 • de gemeente, het UWV of de andere instantie heeft uw aanvraag afgewezen, maar u kunt zonder aanpassing uw zelfstandigheid niet behouden
 • de gemeente, het UWV of de andere instantie geeft alleen een oplossing die u niet kunt accepteren
2. de aanpassing is de meest eenvoudige adequate oplossing voor uw woon- of vervoersproblemen. Wilt u meer luxe of comfort? Dan vergoedt OntzorgPlus alleen de kosten van de eenvoudige aanpassing. Het bedrag daarboven betaalt u dus zelf

3a. bij aanpassing van de woning: dit is voor u de beste oplossing om dagelijkse problemen bij wonen op te lossen. Dat betekent dat u zonder de aanpassing gewone dingen niet kunt doen, zoals wassen, eten of slapen, of

3b. bij aanpassing van het vervoermiddel: het gaat om 1 van de volgende aanpassingen:
 • aanpassingen aan de besturing of bediening, die speciaal zijn gemaakt voor lichamelijke beperkingen. Aanpassingen die ook in normale uitvoeringen van het vervoermiddel zitten, vergoedt OntzorgPlus niet. Bijvoorbeeld een automaat, of rem- of stuurbekrachtiging in een auto
 • aanpassingen die u helpen instappen of uitstappen
In plaats van een aanpassing aan uw auto, mag u uw eigen auto inruilen voor een tweedehands auto die al is aangepast. Ook dan geldt de maximale vergoeding. De waarde van uw eigen auto trekken wij van de vergoeding af.

Dit wordt niet vergoed

 • aanpassingen voor beperkingen, die horen bij het ‘normale’ verouderingsproces
 • woningaanpassingen als u een hobby niet meer kunt doen, en daarom uw woning wilt laten aanpassen
 • als u de woning terug wilt of moet brengen in oorspronkelijke staat. Bijvoorbeeld als u een huurwoning liet aanpassen, en u gaat verhuizen

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Met OntzorgPlus moet u ons vooraf toestemming vragen

U moet voor de aanpassing van uw woning of vervoermiddel toestemming hebben van onze ZorgConsulent.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Soms zijn we afhankelijk van anderen

  Onze ZorgConsulent doet zijn of haar best om u te helpen. Maar soms zal dat niet lukken. Bijvoorbeeld als de gemeente geen vergunning geeft om te verbouwen. Of als uw verhuurder geen toestemming geeft om de woning aan te passen.

 • Wij vergoeden alleen wat noodzakelijk is

  Twijfelen wij aan de noodzaak van sommige voorgestelde aanpassingen? Dan kunnen wij de voorgestelde oplossing opnieuw laten beoordelen door een door ons aangewezen hulpverlener. Bijvoorbeeld een ergotherapeut. De kosten van die beoordeling vergoedt OntzorgPlus dan.

 • OntzorgPlus of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus

  De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.