In-vitrofertilisatie (ivf)

Reageerbuisbevruchting.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Tot 43 jaar, 3 pogingen

  Na doorgaande zwangerschap opnieuw 3 pogingen

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Tot 43 jaar, poging 4 en 5

 • Excellent

  Tot 43 jaar, extra pogingen

Wat u vergoed krijgt

Als zwanger worden lange tijd niet lukt, kan de huisarts u uiteindelijk doorverwijzen naar de medisch specialist. Die bespreekt met u of u bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie (ivf) of een andere vruchtbaarheidsbehandeling nodig heeft. Bij ivf vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Als bij ivf een zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd, spreken we van een icsiIntracytoplasmatische sperma-injectieicsi-behandeling. Wij vergoeden ivf en icsi, als u een medische indicatie heeft voor deze zorg.

Voor elke keer dat u zwanger wilt worden, vergoedt de basisverzekering de 1e, 2e en 3e poging ivf of icsi. De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden extra pogingen ivf of icsi. Top vergoedt de 4e en 5e poging. Excellent vergoedt ook nog de pogingen daarna.

Een ivf- of icsi-poging bestaat uit 4 fases:
 • fase 1: de hormonale behandeling voor rijping van uw eicellen
 • fase 2: het weghalen van uw rijpe eicellen (follikelpunctie)
 • fase 3: de laboratoriumfase, waarin uw eicellen worden bevrucht met zaadcellen en uitgroeien tot een embryo
 • fase 4: het bij u terugplaatsen van 1 of 2 embryo’s, 1 keer of vaker
Als fase 2 succesvol is, telt de behandeling mee als poging. Die poging loopt door tot alle ingevroren embryo’s zijn teruggeplaatst, of totdat er een doorgaande zwangerschap tot stand komt.
 • Volgt een doorgaande zwangerschap? Als er ingevroren embryo’s over zijn, dan valt het later terugplaatsen daarvan onder de vergoeding Vruchtbaarheidsbehandelingen.
 • Volgt geen doorgaande zwangerschap? Dan is de poging geëindigd.
Start u opnieuw met fase 1 of 2? Dan telt dat als een nieuwe poging. Let op: de basisverzekering vergoedt een nieuwe poging niet als er nog ingevroren embryo’s over zijn. En het bewaren van de embryo’s uit de nieuwe poging ook niet.

Als er wél een doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan begint het tellen van de pogingen opnieuw. Dan geldt een volgende behandeling als een nieuwe 1e poging.

We spreken van een doorgaande zwangerschap als het embryo leeft:
 • 12 weken na de laatste menstruatie bij een spontane zwangerschap
 • 10 weken na het moment van de follikelpunctie
 • 9 weken en 3 dagen bij implantatie van een ingevroren embryo
Voor de vrouw gelden leeftijdsgrenzen voor deze vergoeding. U moet bij de start van een poging jonger zijn dan 43 jaar. Een nieuwe poging na uw 43e verjaardag wordt dus niet meer vergoed. En als u bij de start van de 1e of 2e poging jonger bent dan 38 jaar, dan vergoedt de basisverzekering alleen als er niet meer dan 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.

Hier kunt u terecht

 • ziekenhuis
 • zelfstandig behandelcentrumNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomenzelfstandig behandelcentrum (vruchtbaarheidskliniek)
Wilt u voor de behandeling naar het buitenland? Dan wordt de zorg soms niet volledig vergoed. Om vooraf zekerheid te krijgen over de vergoeding, adviseren wij u om altijd vooraf toestemming te vragen.

Dit wordt niet vergoed

 • testen die de succeskans van ivf voorspellen, zoals de ReceptIVFity test of ERA-test (Endometrial Receptivity Analysis)
 • technieken waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, zoals assisted hatching of in vitro maturatie
 • kosten van sperma- of eiceldonatie. Dit geldt voor de kosten van de spermacellen of eicellen. En voor de kosten van eventuele medische behandeling van de donor om de spermacellen of eicellen te verkrijgen

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of een andere medisch specialist.

Voor een 4e of volgende poging moet u ons vooraf toestemming vragen

Top en Excellent vergoeden een 4e of volgende poging alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • We kijken naar de kans op zwangerschap

  De huisarts bepaalt een indicatie van de kans om via natuurlijke weg zwanger te worden. Bent u doorverwezen naar de gynaecoloog? Dan maakt die een inschatting van de slagingskans voor een vruchtbaarheidsbehandeling, zoals ivf. De basisverzekering vergoedt ivf alleen als dit volgens de medische richtlijnen in uw geval nog doelmatig is.

 • Geneesmiddelen zitten in de kosten van het ziekenhuis

  U haalt ze dus niet zelf bij uw eigen apotheek en betaalt ze niet apart.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.