Generalistische basis-ggz

Als u lichte psychische problemen heeft.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100% bij gecontracteerde zorg

  Anders beperkte vergoeding

  Bij (vermoeden van) psychische stoornis

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  € 500 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

  Max. per kalenderjaar

 • Top

  € 1.000 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

  Max. per kalenderjaar

 • Excellent

  € 1.500 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

  Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Bij psychische problemen is uw huisarts of de bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt. Als die een psychische stoornis vermoedt, verwijst hij u door voor generalistische basis-ggz. Of bij ernstige klachten, voor Gespecialiseerde ggz.

De vergoeding die u nu leest, gaat over generalistische basis-ggz. De behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een gz-psycholoogOok: gezondheidszorgpsycholooggz-psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling is mogelijk.

U krijgt altijd een regiebehandelaar. Die is voor u (en uw naasten) het eerste aanspreekpunt. En kan ook andere behandelaars inzetten. Uw regiebehandelaar zorgt dan voor een goede samenwerking en heeft een coördinerende rol. Wie voor de behandeling regiebehandelaar mogen zijn, staat hieronder bij ‘Hier kunt u terecht’.

De basisverzekering vergoedt generalistische basis-ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat u een psychische stoornis heeft of als zo’n stoornis al is vastgesteld.

U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. Om te voorkomen dat u zelf moet bijbetalen, adviseren wij u naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Dan vergoeden wij de zorg volledig. In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan vergoeden wij tot een maximaal bedrag. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de zorg die u krijgt. De maximale vergoedingen staan in een overzicht. Alles hierboven betaalt u zelf. Dit geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering.

De basisverzekering vergoedt niet: behandeling van werkproblemenBijvoorbeeld burn-out en overspannenheidwerkproblemen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissenDaarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheidingaanpassingsstoornissen.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden de behandeling van werk- of relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, voor alle leeftijden. De vergoeding is bij alle zorgverleners volledig, maar er geldt wel een maximale vergoeding per kalenderjaar. Die bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

Voor zorg uit de basisverzekering:
 • zelfstandige zorgverlener met nummer 1, 2, 3 of 4 hieronder
 • ggz-instelling, bij een regiebehandelaar met nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 hieronder
Voor zorg uit de aanvullende verzekering:
 • zorgverleners met nummer 1, 2, 3, 9 of 10 hieronder
 1. gz-psycholoogOok: gezondheidszorgpsycholooggz-psycholoog
 2. klinisch psycholoog
 3. psychotherapeut
 4. klinisch neuropsycholoog
 5. verpleegkundig specialist ggz
 6. bij dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater
 7. bij verslaving of gokproblematiek: verslavingsarts
 8. sociaal psychiatrisch verpleegkundige of orthopedagoog-generalist, als zij zich houden aan de voorwaarden van de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaarschap
 9. kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij NIP of SKJ
 10. orthopedagoog-generalist

Overgangsregeling 18-jarigen

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na uw 18e verjaardag nog doorloopt bij de ‘oude’ regiebehandelaar dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen aan een basisverzekering-regiebehandelaar.

Dit wordt niet vergoed

 • behandeling van vliegangst
 • behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie
 • opname
 • zorg waarvan de effectiviteit niet of onvoldoende bewezen is. Meer informatie hierover staat in het overzicht therapieën ggz
 • als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen contract hebben, krijgt u een maximale vergoeding. Rekent uw zorgverlener een hoger bedrag, dan betaalt u het verschil zelf. Dit geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering

Andere vergoedingen

Soms kan de huisarts u zelf helpen. Dan geldt de vergoeding Psychische zorg bij de huisarts.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de zorgverlener gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts of SEH-artsSpoedeisende hulp artsSEH-arts. Als het gaat om een aanpassingsstoornis (alleen aanvullende verzekering) mag de verwijzing ook van een jeugdarts komen. Bij acute zorgZorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatieacute zorg is geen verwijzing nodig.
Als u onder behandeling bent in de gespecialiseerde ggz, dan kan uw regiebehandelaar u ook verwijzen naar de generalistische basis-ggz. U hoeft dan niet eerst langs uw huisarts.

Controleer of uw zorgverlener een contract met ons heeft

In onze Zorgzoeker kunt u nakijken of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Zoekt u een zorgverlener? Dan vindt u met de Zorgzoeker ook eenvoudig een zorgverlener in de buurt. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center. Wij helpen u graag.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

 • Een psychische stoornis volgens de DSM

  De basisverzekering vergoedt ggz, maar alleen als u een psychische stoornis heeft, of als uw zorgverlener dat vermoedt. Alle psychische stoornissen staan in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie.

 • Uw zorgverlener moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben en zich houden aan veldafspraken

  In het kwaliteitsstatuut ggz staat aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. U vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener. In de veldafspraken staan afspraken over verantwoording, controles en gepast gebruik. Heeft uw zorgverlener geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut of houdt die zich niet aan de veldafspraken? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw vergoeding.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de generalistische basis-ggz die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

  U kunt onze ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. De ZorgConsulent is er ook voor andere vormen van zorgbemiddeling. Of voor hulp bij het kiezen van een zorgverlener.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.