Fronttandvervanging

Ontbreken bij u de blijvende snij- of hoektanden en bent u jonger dan 23 jaar?

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100%, tot 23 jaar, als noodzaak is vastgesteld voor 18e verjaardag

 • Excellent

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

 • Tandplus A

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

 • Tandplus B

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

 • Tandplus C

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

 • Tandplus Preventief

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg na een ongeval

 • OntzorgPlus

  Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg na een ongeval van OntzorgPlus

Wat u vergoed krijgt

Zijn bij u de blijvende snij- of hoektanden niet aangelegd? Of bent u ze door een ongeval kwijtgeraakt? Dan is het mogelijk om (weer) snij- of hoektanden aan te brengen. Dat gebeurt meestal met een implantaat en een kroon.

De basisverzekering vergoedt het vervangen van een of meer helemaal ontbrekende blijvende snij- of hoektanden. Dit moet gebeuren met niet-plastisch materiaal zoals een kroon of een brug. Implantaten die daarbij nodig zijn worden ook vergoed.

De tandarts moet vóór uw 18e verjaardag hebben vastgesteld dat dit bij u nodig is. De vergoeding stopt als u 23 jaar wordt.

Is de noodzaak pas na uw 18e verjaardag vastgesteld? Of ontbreekt een snij- of hoektand maar voor een deel? Dan vergoedt de basisverzekering de zorg niet. De aanvullende verzekeringen Excellent, OntzorgPlus, en Tandplus A, B en C vergoeden de zorg dan (gedeeltelijk), als de tandarts die uitvoert. Dan geldt de vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar of Tandheelkundige zorg na een ongeval.

Heeft u naast ontbrekende snij- of hoektanden andere ernstige gebitsproblemen? Dan kan fronttandvervanging onder de vergoeding Bijzondere tandheelkunde vallen.

Hier kunt u terecht

 • tandarts
 • voor de basisverzekering: ook de kaakchirurgEen kaakchirurg vindt u in het BIG-register als tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgiekaakchirurg

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze zorg alleen als toestemming voordat de behandeling begint.

Soms moet u een verwijzing hebben

Moet u voor deze zorg naar de kaakchirurg of een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)? Dan moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of de tandarts.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen en tandarts-specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.