Dialyse

Als uw nieren niet goed meer werken.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100%

  In een instelling of bij u thuis

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  Geen vergoeding

Wat u vergoed krijgt

Uw nieren halen de afvalstoffen uit uw bloed en regelen de hoeveelheid vocht in uw lichaam. Als uw nieren niet goed werken, kan een behandeling nodig zijn die de nierfunctie vervangt. Die behandeling heet dialyse. Er zijn 2 vormen van dialyse:
 • Hemodialyse (HD). Hierbij wordt een machine, een kunstnier, aangesloten op een bloedvat. Het bloed stroomt door de kunstnier die het bloed filtert op afvalstoffen en overtollig vocht. Daarna stroomt het bloed weer terug in het lichaam.
 • Peritoneaaldialyse (PD). Hierbij filtert het eigen buikvlies de afvalstoffen en overtollig vocht uit het bloed. Via een katheter komt een speciale vloeistof in de buikholte om die afvalstoffen en het vocht op te nemen. De vloeistof loopt daarna weer uit de buikholte.
Voor de dialyse gaat u naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. De dialyse kan ook bij u thuis gebeuren. De basisverzekering vergoedt de 2 vormen van dialyse en de zorg die erbij hoort:
 • onderzoek, behandeling en verpleging rond de dialyse
 • medicijnen
 • psychosociale begeleiding
Als u de dialyse thuis doet, krijgt u daarbij meestal ondersteuning van het ziekenhuis of het dialysecentrum waar u onder behandeling bent. De basisverzekering vergoedt deze ondersteuning ook. Het kan gaan om:
 • opleiding en psychosociale begeleiding van uzelf en uw familie of mantelzorgers die u helpen bij de thuisdialyse
 • beschikbaar stellen van dialyse-apparatuur en wat daarbij hoort, regelmatige controle en onderhoud daarvan en vervanging van onderdelen als dat nodig is
 • chemicaliën, vloeistoffen en andere gebruiksartikelen (bijvoorbeeld een dialysestoel)
 • deskundige hulp van bijvoorbeeld een verpleegkundige

Andere vergoedingen

Bij thuisdialyse maakt u ook zelf extra kosten. Als er geen andere wettelijke regeling is die dit regelt, vergoedt de basisverzekering:
 • aanpassingen in en aan de woning die nodig zijn voor de dialyse
 • herstel van de woning in de oorspronkelijke staat, als de aanpassingen niet meer nodig zijn
 • een bedrag per week voor de extra kosten van water, elektriciteit en onderhoud
Daarvoor geldt de vergoeding Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse.

Wat u zelf betaalt

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Dialyse tijdens vakantie in het buitenland

  Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan wilt u dat goed voorbereiden. Bel onze ZorgConsulent voor de (vergoedings)mogelijkheden. Ook Nierpatiënten Vereniging Nederland kan u adviseren.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.