Diagnostiek voor eerstelijns zorg

Als de huisarts of andere eerstelijns zorgverlener extra onderzoek nodig vindt.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100%

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  Geen vergoeding

Wat u vergoed krijgt

Bij gezondheidsproblemen gaat u meestal eerst naar uw Huisarts. Deze bespreekt uw vragen en klachten met u. Als dat nodig is, doet hij lichamelijk onderzoek. Zo probeert hij vast te stellen wat er precies aan de hand is en wat de oorzaak is van uw klachten: hij stelt een diagnose.

Soms heeft de huisarts voor een goede diagnose extra onderzoek nodig. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje of een röntgenfoto. Dit kan vaak in de praktijk zelf. Dan hoort het bij de huisartsenzorg. Als het onderzoek niet in de huisartsenpraktijk kan, stuurt de huisarts u naar een laboratorium, een bloedprikpost of de polikliniek van het ziekenhuis. Dan geldt voor het extra onderzoek de vergoeding die u nu leest.

Naast de huisarts kan ook de verloskundige of een andere hieronder genoemde zorgverlener vragen om zo’n onderzoek of foto voor een goede diagnose. We noemen het daarom diagnostiek voor eerstelijns zorg, of eerstelijnsdiagnostiek. De huisarts, verloskundige of andere zorgverlener krijgt de uitslag van het onderzoek en kan u dan verder behandelen.

De basisverzekering vergoedt deze diagnostiek als het gaat om:
 • laboratoriumonderzoek, zoals bloed- of urineonderzoek
 • beeldvormende diagnostiek, zoals een röntgenfoto of scan
 • functieonderzoek, zoals een hartfilmpje of longtest
De vergoeding geldt alleen als de diagnostiek wordt aangevraagd door:
 • uw huisarts
 • uw verloskundige, als dat nodig is voor zorg rondom zwangerschap en bevalling
 • de jeugdarts, als dat nodig is voor zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar
 • een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten, als dat nodig is voor huisartsenzorg (ook tijdens Eerstelijns verblijf)
 • een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, als dat nodig is voor individuele zorg bij (een risico op) deze ziekten
Als bijvoorbeeld de fysiotherapeut of bedrijfsarts de diagnostiek nodig vindt, dan moet u daarvoor dus eerst langs uw huisarts.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door:

 • een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC)
 • een productiesamenwerkingsverbandEen samenwerkingsverband van ziekenhuizen dat laboratoriumonderzoeken en andere diensten levert aan instellingen en eerstelijns zorgverlenersproductiesamenwerkingsverband
 • een ziekenhuis
 • de jeugdarts, als het gaat om diagnostische tests bij een vermoeden van koemelkallergie bij kinderen tot 4 jaar
Voor diagnostiek in verband met Prenatale screening gelden andere voorwaarden. Daarom staat deze apart vermeld.

Wat u zelf betaalt

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.