Buitenland: vergoeding bij overlijden

Ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Geen vergoeding

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart

  Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot

  Overkomst familieleden

  • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500
  Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:
  • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
  • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
  • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten
 • Buitenland

  Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart

  Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot

  Overkomst familieleden

  • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500
  Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:
  • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
  • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
  • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten

Wat u vergoed krijgt

Niemand wil natuurlijk dat het gebeurt. Maar: overlijdt een verzekerde met Excellent of Buitenland tijdens een reis? Dan vergoeden die aanvullende verzekeringen:
 • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van familieledenFamilieleden in de 1e of 2e graad - 1e graad: partner, ouders (ook adoptie-, pleeg-, stief-en schoonouders), kinderen (ook adoptie-, pleeg-en stiefkinderen), schoonzonen en -dochters. Onder kinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonenfamilieleden in de 1e of 2e graad, samen tot maximaal  7.500, of
 • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat de nabestaanden kiezen
 • voor verzekerde reisgenoten: extra kosten van verblijf, tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, maar maximaal 30 dagen. En ook: hun extra kosten van vervoer voor de terugreis
Excellent en Buitenland vergoeden ook vervoer heen en terug plus maximaal 7 dagen verblijf:
 • voor 2 familieleden in de 1e of 2e graad naar de plaats van opbaren, en
 • voor 1 persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan
Overlijdt een reisgenoot? Dan vergoeden wij extra kosten voor vervoer en verblijf, bijvoorbeeld doordat u later dan gepland terugreist. Voor het verblijf geldt dan een maximum van 30 dagen.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto  0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf:  150 per persoon per dag.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance voordat u kosten maakt

Onze alarmcentrale Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 668 97 71. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Buitenland

  Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Buitenland bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Buitenland is daar namelijk onderdeel van.

 • Onze alarmcentrale Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf

  Als u vervoer en verblijf zelf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.