PNOzorg PNOzorg Zorgverzekeringen

ZakelijkBereken premieEnglish

Buitenland: vergoeding bij overlijden

Ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Geen vergoeding

   

 • Start

  Geen vergoeding

   

 • Plus

  Geen vergoeding

   

 • Optimaal

  Geen vergoeding

   

 • Top

  Geen vergoeding

   

 • Excellent

  RepatriĆ«ring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart
  Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot
  Overkomst familieleden

  • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500

  • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring

  • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan

  • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten

 • Buitenland

  RepatriĆ«ring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart
  Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot
  Overkomst familieleden

  • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500

  • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring

  • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan

  • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten

Wat u vergoed krijgt

Niemand wil natuurlijk dat het gebeurt. Maar: overlijdt een verzekerde met Excellent of Buitenland tijdens een reis? Dan vergoeden die aanvullende verzekeringen:

 • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van familieledenFamilieleden in de 1e of 2e graad - 1e graad: uw partner, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen en schoondochters. Onder kinderen, adoptie-, pleeg- of stiefkinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind, adoptie-, pleeg- of stiefkind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers, stiefzussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en stiefzussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen in de 1e of 2e graad, samen tot maximaal € 7.500, of
 • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat de nabestaanden kiezen
 • voor verzekerde reisgenoten: extra kosten van verblijf, tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, maar maximaal 30 dagen. En ook: hun extra kosten van vervoer voor de terugreis

Excellent en Buitenland vergoeden ook vervoer heen en terug plus maximaal 7 dagen verblijf:

 • voor 2 familieleden in de 1e of 2e graad naar de plaats van opbaren, en
 • voor 1 persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan

Overlijdt een reisgenootDe persoon met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt of gepland en waarmee u voorafgaand aan vertrek al een familiaire, vriendschappelijke of zakelijke band had? Dan vergoeden wij extra kosten voor vervoer en verblijf, bijvoorbeeld doordat u later dan gepland terugreist. Voor het verblijf geldt dan een maximum van 30 dagen.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto € 0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf: € 150 per persoon per dag.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet altijd contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance voordat u kosten maakt

Behalve als dat niet mogelijk is. Onze alarmcentrale Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 668 97 71. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

 • Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Buitenland

  Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Buitenland bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Buitenland is daar namelijk onderdeel van.

 • De algemene regels zijn van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Onze alarmcentrale Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf

  Als u vervoer en verblijf zelf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.