Buitenland: eerder terugkeren

Bij ziekte of ongeval onderweg, of ernstige omstandigheden thuis.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Geen vergoeding

 • Start

  Geen vergoeding

 • Plus

  Geen vergoeding

 • Optimaal

  Geen vergoeding

 • Top

  Geen vergoeding

 • Excellent

  Extra kosten vervoer en (in buitenland) verblijf als u onverwacht terug naar huis moet

  Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal bij ziekte of overlijden reisgenoten of familie thuis, bij schade aan woning of bedrijf
  • in woonland alleen vervoer (max. € 500)
 • Buitenland

  Extra kosten vervoer en (in buitenland) verblijf, als u onverwacht terug naar huis moet

  Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal bij ziekte of overlijden reisgenoten of familie thuis, bij schade aan woning of bedrijf
  • in woonland alleen vervoer (max. € 500)

Wat u vergoed krijgt

Moet u tijdens een reis onverwacht terug naar huis? De aanvullende verzekeringen Excellent en Buitenland vergoeden dan de extra kosten van vervoer en verblijf, als u vanuit het buitenland eerder moet terugkeren. Deze vergoeding geldt in de volgende 5 situaties:
 1. u kunt de geplande bestemming niet bereiken doordat u of een reisgenootDe persoon met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt of gepland en waarmee u voorafgaand aan vertrek al een familiaire, vriendschappelijke of zakelijke band hadreisgenoot ziek wordt of een ongeval krijgt
 2. een reisgenoot wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval
 3. een reisgenoot overlijdt
 4. een familielidFamilielid in de 1e of 2e graad - 1e graad: partner, ouders (ook adoptie-, pleeg-, stief-en schoonouders), kinderen (ook adoptie-, pleeg-en stiefkinderen), schoonzonen en -dochters. Onder kinderen wordt ook verstaan een begeleider als het kind jonger is dan 16 jaar. Onder ouders en kinderen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonen - 2e graad: broers inclusief kinderen, zussen inclusief kinderen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen, zwagers en schoonzussen. Onder broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, stiefbroers en -zussen worden ook verstaan de partners met wie zij duurzaam samenwonenfamilielid of huisgenoot blijkt ernstig ziek, heeft een ernstig ongeval gehad of is overleden
 5. er is ernstige schade aan uw woning, de inboedel of uw bedrijf
Wilt u nadat u thuis bent geweest de geplande reis voortzetten? Dan vergoeden wij binnen de oorspronkelijke reisduur ook de (terug)reis naar de geplande bestemming.

Er gelden maximale vergoedingen. Voor vervoer zijn dat: auto  0,27 per kilometer, vliegreis economy class. En voor verblijf:  150 per dag. Bent u in uw woonland op reis? Dan vergoeden wij alleen de extra kosten van vervoer, met een maximum van  500 per gebeurtenis.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance voordat u kosten maakt

Onze alarmcentrale Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 668 97 71. Wij vergoeden telefoonkosten vanuit het buitenland naar onze alarmcentrale.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Buitenland

  Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Buitenland bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Buitenland is daar namelijk onderdeel van.

 • Onze alarmcentrale Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf

  Als u in het buitenland zelf vervoer en verblijf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed. U mag vervoer in uw woonland zelf regelen.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.