PNOzorg PNOzorg Zorgverzekeringen

Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Langdurige zorg en ondersteuning

Langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of in een instelling.

Langdurige zorg en ondersteuning is hulp voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Deze zorg kan worden vergoed volgens de volgende wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet.

Verpleging en verzorging thuis

Heeft u thuis verzorging en verpleging (wijkverpleging) nodig en heeft u géén Wlz-indicatie? Dan wordt deze zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed vanuit uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding Verpleging en verzorging.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of een instelling.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulp om thuis te kunnen blijven wonen of deel te nemen aan de samenleving.

Jeugdwet

Voor zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u of uw naaste te maken heeft met zorg en ondersteuning volgens de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Hij of zij kan samen met u kijken welke zorg en ondersteuning het beste past.

Wilt u gebruikmaken van cliëntondersteuning? Neem dan contact op met uw gemeente of de gemeente waar degene woont die u verzorgt (voor ondersteuning volgens de Wmo of Jeugdwet). Voor cliëntondersteuning bij Wlz-zorg neemt u contact op met uw zorgkantoor.

Daarnaast kunt u ook kosteloos gebruikmaken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van Adviespunt Zorgbelang of MEE NL. Beide organisaties zijn onafhankelijk, komen op voor uw belangen en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Uw zorgkantoor (Wlz) of gemeente (Wmo en Jeugdwet) kan u adviseren bij welke organisatie u terecht kunt.

Zorgadvies nodig?

Bel de ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.Telefoon: 0800 022 14 50 (gratis) van 8.30 tot 17.30 uur, kies voor optie 2

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.